fbpx
Leadership & Management Program

Odkryj w sobie Lidera w Zarządzaniu!
Zapisz się na studia podyplomowe
Leadership & Management Program

Leadership & Management Program

  • Zabrze | Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
  • Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Studia podyplomowe | Czas trwania: 2 semestry
  • Forma studiów | niestacjonarne
  • Języki wykładowe | polski

Wysokość opłaty
6 500zł
(3 250 zł/semestr)

Studia podyplomowe „Leadership&Management Program” (LMP) skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcje kierownicze, przywódcze. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy głównie w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania kapitałem ludzkim.

Innowacyjny program studiów koncentruje się na rozwijaniu umiejętności przywódczych i zarządczych oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej przez praktyczne doświadczenia przedsiębiorców i managerów jako wykładowców. Odróżnia nas kompleksowe podejście, skupiające się na rzeczywistych wyzwaniach biznesowych, w tym zarządzaniu zespołem, kulturą organizacyjną i strategią biznesową. Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorców poprzez eliminację luk w umiejętnościach przywódczych i zarządczych, co przyczyni się do stabilności finansowej, efektywności operacyjnej i wzmocnienia reputacji firm na rynku.

Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę, umięjętności i kompetencje z zakresu najnowszych metod i narzędzi zarządzania, w tym zarządzania strategicznego i zarządzania kapitałem ludzkim oraz obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć słuchacz będzie miał możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy i kompetencji na zajęciach z praktykami. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów słuchacze powinni uzyskać umiejętność z zakresu zarządzanie relacjami, zarządzania różnorodnością, zarządzania zespołami rozproszonymi i zdalnymi, delegowania zgodnego z matrycą celów, strategii negocjacyjnych, coachingowego stylu zarządzania, przywództwa transformacyjnego i sytuacyjnego, modeli i strategii biznesowych i marketingowych, zarządzania ryzykiem.

Zależało nam, aby stworzyć program, który zada uczestnikom ważne pytania – jak przewodzę ludziom i jak przewodzę sobie? Jak ich inspiruję i jak inspiruję siebie? Jak wpływam na innych i jak wpływam na siebie? Kim jestem?

Przywództwo nie może pomijać kwestii zarządzania i odwrotnie. Połączenie twardych i miękkich metod daje nam synergię i pozwala osiągać równowagę oraz wybór kierunku, do którego zmierzamy; daje nam możliwość zmierzenia naszego potencjału i naszego rezultatu. Jestem przekonana, że współpracownicy, kontrahenci, klienci, partnerzy przyglądając się nam, chcą widzieć autentycznych liderów – świadomych i odważnych, którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania i których pamięta się nie dlatego, że znali się w temacie merytorycznie, ale dlatego, że byli liderami w tym co robią.

Joanna Pauly, APAULY.PL

Umiejętności miękkie będą decydującym czynnikiem wpływającym na możliwość osiągnięcia sukcesu. Pamiętajmy, iż Świat zmieniamy przez to jaki dajemy przykład innym osobom. Wiele organizacji myśli, iż ma strategiczny problem, a tak naprawdę głównym problemem jest brak autentycznego przywództwa. Czas zrozumieć, iż życzliwość i uprzejmość, branie odpowiedzialności za własne działania, rozbudowana samoświadomość oraz empatia są cechami będącymi immamentną koniecznością w drodze do osobistego sukcesu. Tak zrozumiane przywództwo nie jest o Tobie, ale o Twoim zespole któremu pomagasz odnieść sukces. Pozycja zawodowa, tytuły są czasowe i limitowane, jednak sposób w których traktujesz innych ludzi zawsze zostanie Tobie zapamiętany.

Artur Oleś, BTLA

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Praktyczna wiedza od praktyków biznesu...

... którzy osiągnęli sukcesy i przeszli przez różne wyzwania, co pozwoli Tobie na lepsze zrozumienie realnych sytuacji biznesowych

Sesje mentoringowe i mastermind

Odejście od tradycyjnych wykładów sprzyja interakcji i budowaniu silnej społeczności, będziesz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, dzieląc się swoimi doświadczeniami

Kompleksowe podejście do rozwoju osobistego i zawodowego...

... poprzez połączenie hard&soft skills, umożliwia zrównoważony rozwój w dynamicznym środowisku pracy

Możliwość budowania sieci kontaktów (networking)

Będziesz mógł nawiązać kontakty z doświadczonymi przedsiębiorcami i managerami, co otworzy Ci drzwi do nowych możliwości zawodowych i partnerski

Unikalna propozycja wartości...

... której fundamentem są doświadczenie, wiedza i osiągnięcia praktyków biznesu. Zdobędziesz wiedzę łatwiej i zastosujesz w realnych sytuacjach biznesowych

Odejście od wykładów teoretycznych

Dzięki praktycznemu podejściu do programu studiów będziesz posiadał wiedzę oraz umiejętności, które od razu będziesz mógł wdrożyć do codzienności

Co nas wyróżnia?

Studiując u nas, zdobędziesz najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, a także możliwość bezpośredniej konfrontacji zdobytej wiedzy z praktykami biznesowymi.

Po ukończeniu programu, będziesz posiadać umiejętności z obszaru zarządzania relacjami, różnorodnością, zespołami rozproszonymi, strategii negocjacyjnych, przywództwa transformacyjnego, modeli i strategii biznesowych oraz zarządzania ryzykiem.

Dołącz do nas, aby przekształcić swoją karierę i skutecznie pokonywać wyzwania biznesowe.

Jedyny taki program w Polsce
Hard & soft skills
Odejście od wykładów teoretycznych

Program zajęć

Podstawy zarządzania

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie procesami i projektami

Podstawy zrównoważonego rozwoju organizacji

Etyka zarządzania

Podstawy prawa

Zarządzanie różnorodnością

Komunikowanie w organizacji

Podstawy negocjacji biznesowych

Zarządzanie relacjami

Kształtowanie odporności psychicznej lidera

Zintegrowane modele przywództwa

Nowoczesne modele i strategie biznesowe i marketingowe

Strategiczna karta wyników

Zarządzanie zmianą

Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych

Zarządzanie innowacjami

Transformacja cyfrowa firm

Zasady rekrutacji

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równoważny.

Kadra

Skontaktuj się z nami

Nie prowadzimy aktualnie zapisów na studia. Zostaw kontakt do siebie, a my poinformujemy Cię o rozpoczęciu rekrutacji.
Copyright © APAULY 2024